Beograd

Znanjem ispred svih - Besplatan kurs engleskog jezika

Opština Palilula, u saradnji sa školom engleskog jezika organizuje besplatan kurs engleskog jezika, napredni nivo, za srednjoškolce sa teritorije opštine, u trajanju od tri meseca.

Pravo pohađanja imaju srednjoškolci sa prebivalištem na teritoriji GO Palilula.

Prijavljivanje se vrši od 15.08. do 15.09. 2017. godine u prostorijama Opštine, Takovska 12.

Prilikom prijave neophodno je dostaviti prijavu prebivališta srednjoškolca i kopiju đačke knjižice ili svedočanstva.

Za sva maloletna lica prijavu je neophodno da podnese roditelj/staratelj.
 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа