Beograd

Знањем испред свих - Бесплатан курс енглеског језика

Општина Палилула, у сарадњи са школом енглеског језика организује бесплатан курс енглеског језика, напредни ниво, за средњошколце са територије општине, у трајању од три месеца.

Право похађања имају средњошколци са пребивалиштем на територији ГО Палилула.

Пријављивање се врши од 15.08. до 15.09. 2017. године у просторијама Општине, Таковска 12.

Приликом пријаве неопходно је доставити пријаву пребивалишта средњошколца и копију ђачке књижице или сведочанства.

За сва малолетна лица пријаву је неопходно да поднесе родитељ/старатељ.
 

Палилула линкови