Beograd

Usvojen Lokalni akcioni plan za mlade Palilule

Palilula

Skupština Gradske opštine Palilula, na sednici održanoj 30. decembra 2016. godine, usvojila je Lokalni akcioni plan za mlade za period od 2010. do 2014.

PREUZMITE:

Lokalni akcioni plan za mlade 2017-2020

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа