Beograd

Palilula - broj 122

 Broj 122, novembar 2016.

Opštinski informator "Palilula" je štampano izdanje koje priprema Služba za informisanje Gradske opštine Palilula.

Izlazi mesečno i deli se besplatno građanima.

Redakcija: Takovska 12, tel. 324-2526, e-mail: info@palilula.org.rs

Broj 122, novembar 2016.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа