Beograd

Коначна Oдлука о додели помоћи у грађевинском материјалу

palilula-srgrb-novosti

Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице интерно расељених лица донела је 21. марта 2011. Коначну Oдлуку о додели помоћи за 15 корисника са територије ГО Палилула.

Помоћ у грађевинском материјалу добиће:

1. Новица Станковић, захтев број 181/11

2. Ненад Томић, захтев број 506/11

3. Живо Стојковић, захтев број 135/11

4. Радица Димић, захтев број 106/11

5. Озренка Стојковић, захтев број 133/11

6. Игбал Алидини, захтев број 326/11

7. Радован Димитријевић, захтев број 401/11

8. Јанковић Момир, захтев број 206/11

9. Маринко Стојковић, захтев број 162/11

10. Драган Станојевић, захтев број 183/11

11. Момчило Мирковић, захтев број 164/11

12. Братислав Мирић, захтев број 207/11

13. Љубиша Ивић, захтев број 328/11

14. Хочко Алем, захтев број 109/11

15. Драган Стојковић, захтев број 108/11

Ова Одлука је коначна и против ње се не може изјавити приговор.

На основу коначне Одлуке, Градска општина Палилула спровешће поступак јавне набавке, закључити уговор са корисницима помоћи и извршити расподелу грађевинског материјала.

Палилула линкови