Beograd

Obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za izdavanje uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice

1. Molba ( lični dokument podnosioca ) - Preuzmite dokument

2. Izjava, overena kod notara od strane dva svedoka, ko čini članove porodice (obrazac broj 3 iz kompleta dokumentacije);

3. Potvrda o ostvarenim prihodima za svakog člana porodice koji ostvaruje prihod za period – traženi po konkursu i to:
- za zaposlene - potvrda iz firme o prosečnom neto ličnom dohotku ostvarenom u navedenom periodu;
- za korisnike penzije - uverenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o primljenim isplatama penzija za navedeni period. Ukoliko se radi o porodičnoj penziji i kopija umrlice lica čiju penziju koriste članovi porodice;
- za nezaposlene članove porodice – uverenje izdato od Nacionalne službe za zapošljavanje da se lice nalazi na evidenciji u navedenom periodu. Ukoliko je lice primalo nadoknadu potrebno je da uverenje sadrži i podatke o visini nadoknade za navedeni period;
- za lica koja su nezaposlena, a ne nalaze se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena lična izjava kod notara da u navedenom periodu nisu ostvarivali prihode ni po kom osnovu.

4. Potvda sa fakulteta ili kopija indeksa za članova porodice koji su studenti.

5. Dokaz o visini mesečnih primanja na ime izdržavanja članova porodice po osnovu presude o razvodu braka (potrebna i fotokopija iste) ili overena lična izjava o visini primanja ili izostanku primanja po ovom osnovu.

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа