Beograd

OPŠTINA PALILULA NASTAVLJA DEZINFEKCIJU STAMBENIH ZGRADA NA SVOJOJ TERITORIJI

Gradska opština Palilula nastavlja besplatnu dezinfekciju stambenih zgrada na teritoriji opštine u skladu sa Naredbom Štaba za vanredne situacije opštine Palilula. 

Dezinfekciju izvodi stručna firma angažovana od strane Opštine.

Na teritoriji opštine Palilula registrovano je 2.400 stambenih zajednica čije će stambene zgrade biti dezinfikovane u cilju suzbijanja virusa COVID-19.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа