Beograd

Решења о обустављању поступка споразумног одређивања накнаде за пренето право коришћења земљишта

Решења о обустављању поступка споразумног одређивања накнаде за пренето право коришћења земљишта

Решење Марковић Мита

Решење Давидовић Љубинка

Палилула линкови