Beograd

Покрет за децу ТРИ ПЛУС

Покрет за децу ТРИ ПЛУС је пројекат издавања и поделе "Поносне картице за попусте" породицама или родитељима/старатељима са троје и више деце.

Коришћењем ове картице остварују се попусти приликом плаћања у малопродајним објектима компанија, малих предузећа и предузетника који учествују у наведеном пројекту, као и приликом плаћања услуга јавних предузећа и установа које су у надлежности локалне самоуправе (града Београда) и Републике које подржавају наведени пројекат.

Погледајте више информација - https://triplus.org.rs/

Палилула линкови