Beograd

Preporuke Štaba za vanredne situacije GO Palilula građanima i zaposlenima u cilju zaštite od infekcije korona virusom

Štab za vanredne situacije Gradske opštine Palilula održao je 16. marta vanrednu sednicu na kojoj su donete preporuke građanima kako da se  ponašaju  u cilju samozaštite od infekcije korona virusom i ograničavanja širenja epidemije, kao i preporuke za ponašanje zaposlenih u cilju ograničavanja širenja epidemije.

Predsednik Gradske opštine Palilula Aleksandar Jovičić je istakao da će se mimo donetih mera Štaba Gradske opštine Palilula, poštovati i primenjivati sve druge mere koje budu naložene od nadležnih organa.

PREUZMITE:

Preporuke za građane

Preporuke za zaposlene

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа