Beograd

Презентација јавних позива Националне службе за запошљавање

Национална служба за запошљавање – Филијала за град Београд,  служба Палилула у сарадњи са Општином Палилула, 20. марта у 10 часова,  организује Презентацију јавних позива Националне службе за запошљавање у згради општине Палилула. 

Циљ Презентације је да у непосредном контакту са представницима Националне службе за запошљавање - представницима одељења надлежних за реализацију програма и мера активне политике запошљавања, заитересовани предузетници добију информације у вези са могућностима коришћења субвенција за послодавце и  да кроз интерактивну дискусију добију одговоре на све евентуалне дилеме.

Палилула линкови