Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији Геронтолошког центра

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке
Врста предмета: Услуге


Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији Геронтолошког центра

ПРЕУЗМИТЕ:

позив  

конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула