Beograd

PRETHODNO OBAVEŠTENJE - javna nabavka - Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i energetskoj sanaciji

Na osnovu člana 59. zakona o javnim nabavkama  ( „Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15) Naručilac


OPŠTINA PALILULA
Beograd, Takovska br.12

objavljuje
PRETHODNO OBAVEŠTENJE

Predmet javne nabavke: Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i energetskoj sanaciji

PREUZMITE: Prethodno obaveštenje

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа