Beograd

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - јавна набавка - Радови на реконструкцији, адаптацији и енергетској санацији

На основу члана 59. закона о јавним набавкама  ( „Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац


ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Београд, Таковска бр.12

објављује
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији, адаптацији и енергетској санацији

ПРЕУЗМИТЕ: Претходно обавештење

Палилула линкови