Beograd

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE PALILULA

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE PALILULA

Datum oglašavanja: 10.08.2019. godine

Na osnovu člana 4. stav 8) člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/17 i 113/17-dr.zakon, 95/18), člana 11. člana 12. stav 1) Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“ br. 95/2016), i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje 51 Broj: 112-6010/18  od 28.06.2018. godine, načelnica Uprave Gradske opštine Palilula, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA
U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE PALILULA


Tekst konkursa i Izjavu možete pogledati/preuzeti ovde:

Tekst konkursa
Izjava

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа