Beograd

ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA

Republika Srbija
GRAD BEOGRAD
GRADSKA OPŠTINA PALILULA
-Predsednik opštine-
Broj: 061-399/2019-I-8
09.07.2019. godine
B e o g r a d

Predsednik Gradske opštine Palilula, na osnovu člana 39. stav 1. tačka 4., a u vezi člana 38. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama ("Sl.glasnik RS" br. 87/18) i člana 47. Statuta Gradske opštine Palilula ("Sl.list grada Beograda" br. 43/08, 16/10 i 35/13), na predlog Štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Palilula od 09.07.2019. godine, doneo je

ODLUKU
O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA
DELU TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA

1. Na osnovu procene i predloga Štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Palilula da deo teritorije opštine Palilula više nije ugrožen nastankom vanredne situacije - poplave, UKIDA SE vanredna situacija proglašena Odlukom Predsednika Gradske opštine Palilula, br.061-363/2019-I-8 od 24.06.2019. godine, na delu teritorije Gradske opštine Palilula i to u naselju Borča, Ovča, Krnjača, Kotež i Padinska Skela, zbog prestanka opasnosti odnosno potrebe za sprovođenjem mera zaštite i spasavanja od elementarne nepogode.


2. Odluku objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Palilula, na oglasnoj tabli u prizemlju zgrade opštine, u medijima i dostaviti je službama - subjektima na teritoriji opštine.


3. Ova odluka stupa na snagu odmah.

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа