Beograd

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ПОБОЉШАЊА НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ У УЛАЗИМА СТАМБЕНИХ ЗГРАДАЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ПОБОЉШАЊА НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ У УЛАЗИМА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ПОБОЉШАЊА НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ У УЛАЗИМА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Услед великог броја поднесених молби грађана Градској општини Палилула, у којима се наводе драстични примери оронулих, оштећених и руинираних улаза стамбених зграда, чије тренутно стање угрожава безбедност станара, а поготову оних најмлађих, Градска општина Палилула расписује јавни конкурс за њихову санацију.

Конкурс je отворен до 24.05.2019. године.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право учешћа на конкурсу имају стамбене заједнице са територије Градске општине Палилула.

Документација неопходна ради пријаве на конкурс:

• Попуњен прописани формулар, који се може преузети у просторијама Градске општине Палилула и овде, потписан од стране управника стамбене заједнице и оверен печатом стамбене заједнице;
• Сагласност неопходног броја власника станова за извођење ових радова.

Сву неопходну документацију предати на писарници Градске општине Палилула. 

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о избору најугроженијих улаза донеће Веће Градске општине Палилула на предлог Комисије у року од седам дана од окончања конкурса. Предност имају стамбене заједнице које нису учествовале у пројeкту побољшања нивоа безбедности у стамбеним зградамa. 

IV ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у Градској општини Палилула, Таковска 12, канцеларије 21-23,   I спрат или на телефон 011/3236510. 

ПРЕУЗМИТЕ: формулар

Палилула линкови