Beograd

Javni pozivi - konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje za poslodavce i nezaposlena lica

Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala za grad Beograd - Služba Palilula u saradnji sa Gradskom opštinom Palilula predstavila je danas poslodavcima svoje programe - javne pozive za zapošljavanje.

Prisutne je pozdravio Darko Paunović zamenik predsednika Gradske opštine Palilula. On je istakao da je prezentacija javnih poziva prilika da se poslodavci bolje upoznaju sa načinima i mogućnostima subvencionisanja u aktivnoj politici zapošljavanja od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

Raspisano je ukupno 12 javnih poziva - konkursa kojima se pruža finansijska podrška, kako poslodavcima tako i nezaposlenim licima.

Cilj javnih poziva jeste da se pruži mogućnost poslodavcima da dobiju finansijsku podršku radi zapošljavanja, odnosno, radnog angažovanja nezaposlenih lica s evidencije Nacionalne službe, ali i da se pruži finansijska podrška nezaposlenim licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, rečeno je na prezentaciji.

Nacionalna služba za zapošljavanje je prošle godine pružila podršku za otvaranje novih preduzetničkih radnji za ukupno 55 nezaposlenih lica sa opštine Palilula. Uključili su i 15 lica kroz javne radove koji su se sprovodili na teritoriji opštine Palilula.

Javni pozivi su objavljeni 22. februara u sredstvima javnog informisanja, a dostupni su i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа