Beograd

ЈАВНИ УВИД плана детаљне регулације - постројење за пречишћавање отпадних вода

Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Управа градске општине
Одељење грађевинских
и стамбених послова
Број: 351-службено/2018-240/18
Дана: 26.11.2018. године
Београд, Таковска бр.12

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ

плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико село“

Обавештавамо заинтересоване, да је Нацрт плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико село“ – I фаза, Градска општина Палилула, са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину упућен на јавни увид у периоду од 15. новембра 2018. године до 15. децембра 2018. године, сваког радног дана од 9 - 18 часова, у згради Градске управе града Београда, ул. 27. март бр. 43-45 (сала II у сутерену).

Информације о предметним решењима, даваће представник обрађивача од 12 – 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе.

Заинтересована лица могу да доставе примедбе у вези са планираним решењима најкасније до краја јавног увида, тј. до 15. децембра 2018. године, искључиво Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, ул. Краљице Марије бр. 1, организационој јединици за спровођење планова.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула