Beograd

Zaštita životne sredine iz ugla nauke i teologije

Okrugli sto na temu "Zaštita životne sredine, naučni i teološki stavovi", održan je danas u organizaciji Saveta za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Gradske opštine Palilula. Povod za razgovor o zaštiti životne sredine iz ugla nauke i teologije je proglašenje septembra i oktobra za mesece posvećene tvorevini pod nazivom "Briga za tvorevinu", od strane Konferencije evropskih crkava.

 

U radu okruglog stola učestvovali su: prof. dr Darko Nadić, profesor Fakulteta političkih nauka, dr Ratomir Antonović sa Univerziteta Union - "Nikola Tesla" - Fakulteta za pravo, bezbednost i menadžment "Konstantin Veliki", doc. dr Srboljub Ubiparipović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, župnik teolog fra. Žegoš Hudek, predstavnik Beogradske nadbiskupije i mitropolije, Gordana Krstović iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Mileta Miljković, član Zelenog saveta Gradske opštine Palilula, kao i Miroljub Nestorović predsednik Saveta za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Gradske opštine Palilula i moderator okruglog stola Nikica Jakšić.

Učesnike skupa pozdravio je šef kabineta predsednika Gradske opštine Palilula Đorđe Aleksić. On im je zahvalio što daju svoj doprinos tako važnoj temi, koja je od značaja za opstanak prirode i čoveka u eri tehnološke revolucije.

 

Opšte mišljenje prisutnih je, da nauka i teologija mogu presudno doprineti razvoju svesti o zaštiti životne sredine, jer, kako se moglo čuti u diskusijama, priroda je vrednost po sebi i treba je sačuvati za buduće generacije, kao i da nema vrednijeg cilja, nego ostaviti im zdravu i kvalitetnu životnu sredinu.

Poruka učesnika formulisana u zaključku okruglog stola glasi, da je pored rada na ostvarivanju ciljeva trenutnih ekoloških zadataka, neophodno započeti sa širom edukacijom i osvešćivanjem svih slojeva društva sa posebnim usmerenjem na vaspitavanje dece i mladih, kako bi stekli obrasce društveno odgovornog ponašanja, koji će u budućnosti dovesti do mnogo višeg nivoa zaštite životne sredine, nego što je današnji.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа