Beograd

Aнкета о структури пољопривредних газдинстава

У периоду од 1. октобра до 30. новембра 2018. године. Републички завод за статистику (РЗС) уз финансијску подршку Европске уније припрема, организује и спроводи Aнкету о структури пољопривредних газдинстава, која је важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде.

Сектор статистике Секретаријата за управу Градске управе града Београда, на територији града Београда, спровешће Анкету на узорку од 12.981 газдинство, уз ангажовање 57 анкетара.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула