Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ И УВИДУ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК


Поводом Одлуке о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Службени гласник Републике Србије“ број 63/18) који ће се одржати 04.11.2018. године, а на основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр.104/09 и 99/11), Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник Републике Србије“ број 72/09, 20/14 – Одлука УС, 55/14 и 47/18) и Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 61/18), Градска општина Палилула   о б ј а в љ у ј е 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
О УПИСУ И УВИДУ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК

 
Обавештавају се грађани – бирачи са подручја Градске општине Палилула да могу да поднесу захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине, у писаној форми и својеручно потписан, као и да изврше увид у посебан бирачки списак у циљу провере личних података уписаних у посебан бирачки списак, сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова у просторијама Градске општине општине Палилула, Таковска бр.12, III спрат, канцеларија 63 или позивом на број телефона 011/3236-221 лок. 153, као и на интернет страници http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal. Грађани могу тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку посебног бирачког списка на основу законом прописаних доказа.
Од проглашења изборне листе право на увид у посебан бирачки списак, као и на увид у службену документацију на основу које се врши упис, брисање, измена, допуна или исправка бирачког списка у складу са законом, има и овлашћени представник подносилаца потврђених изборних листа у складу са законом. 
Све промене у посебном бирачком списку грађани могу извршити до закључења посебног бирачког списка, односно 15 дана пре одржавања непосредних избора, када Министарство државне управе и локалне самоуправе закључује посебан бирачки списак.
Након закључења посебног бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, за све промене у бирачком списку надлежно је Министарство државне управе и локалне самоуправе.
 
ПОЗИВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ, ПРИПАДНИЦИ МАЊИНА, ДА ИСКОРИСТЕ БИРАЧКО ПРАВО, ДА СЕ УПИШУ И БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕ УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК
 
 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

 Љиљана Живковић
 

Палилула линкови