Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Uređenje ulaza stambenih zgrada na teritoriji Gradske opštine Palilula, br. 18-47

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Radovi

Uređenje ulaza stambenih zgrada na teritoriji Gradske opštine Palilula, br. 18-47
 

ORN:
45442100 - Bojaderski radovi
45453100 - Radovi na renoviranju
45421148 - Ugradnja ulaznih vrata
45421160 - Bravarski radovi
45311000 - Radovi na postavljanju električnih instalacija i elektro-montažni radovi

Ugovorena vrednost: 16.189.909,66  dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora: "ekonomski najpovoljnija ponuda"
Broj primljenih ponuda: 2
Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:
- Najviša - 16.647.840,08  dinara bez PDV-a
- Najniža -  16.189.909,66  dinara bez PDV-a

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 21.05.2018. godine
Datum zaključenja ugovora: 11.06.2018. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: Grupa ponuđača koju čine : 1. STIM GRADNJA PREDUZEĆE ZA IZVOĐENJE I PROJEKTOVANJE GRADJEVINSKIH OBJEKATA, INŽINJERING, PROMET I USLUGE DOO, BEOGRAD (ZVEZDARA), ul. Ustanička br.189, 11000 Beograd , PIB 106862290, 2. JASTREBAC DIMNJACI SMEDEREVO DOO, ul. Srpskog Sovjeta 7/24, 11300 Smederevo, 3. PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE EKSPERTUNIVERZAL DOO KALUĐERICA ul. Proleterskih brigada 7b, 11000 Beograd
Period važenja ugovora: do ispunjenja svih ugovornih obaveza
    

Predsednik komisije za javne nabavke    

Miloš Aleksić,s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа