Beograd

предлог ранг листе програма /пројеката удружења грађана поднетих на ЧЕТВРТОМ конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2017. години


Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана
Број: 031-997/4-4/2017
18.12.2017.
Београд 

Комисијa за избор програма/пројеката удружења грађана на седници одржаној дана 18.12.2017.године, на основу члана 10. Одлуке о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета Градске општине Палилула ( "Сл.лист Града Београда" број 101/14 ) доноси,одлуку утвђује се предлог ранг листе програма /пројеката удружења грађана поднетих на ЧЕТВРТОМ конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2017. години и то у областима:

ПРЕУЗМИТЕ:
предлог ранг листе
 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула