Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радови - Рушење бесправно подигнутих објеката и комунално уређење - (бр.17-75)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 09.11.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радови - Рушење  бесправно подигнутих објеката и комунално уређење - (бр.17-75)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПРЕУЗМИТЕ:
Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радови - Рушење  бесправно подигнутих објеката и комунално уређење - (бр.17-75)

Палилула линкови
Наша кућа Палилула