Beograd

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku radovi Rušenje bespravno podignutih objekata i komunalno uređenje (br.17-75)


Republika Srbija
Grad Beograd
Naručilac: Gradska opština Palilula
Beograd, Takovska br.12
Dana: 06.11.2017. godine


Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku radovi 
Rušenje  bespravno podignutih objekata i komunalno uređenje 
(br.17-75)


Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br.124/2012, 14/15 i 68/15), a na upućen zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije Ponuđača, dostavljamo Vam pitanja i odgovore:

PITANJE br.1: "Zahteva se ispunjenje OBAVEZNOG USLOVA:
Pod 4) Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabave, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.
PITANJE: Šta očekujete kao dokaz ispunjenosti ovog uslova, koji je naziv dokumenta, ko izdaje?"
 

ODGOVOR: Važeća dozvola nadležnog organa za obavljanje delatnosti je Rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i trasport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije koje izdaje Ministarstva poljoprivrede i zaštite sredine Republike Srbije. 

Predsednik komisije za javne nabavke
Miloš Aleksić, s.r.
 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа