Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку– услуга – Бесплатна школа страних језика (бр.17-79) - 2

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12    
Дана: 09.10.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку– услуга – Бесплатна школа страних језика (бр.17-79) - 2


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:


ПИТАЊЕ бр.1: " Да ли се цена за понуђену услугу утврђује  по појединцу или укупно за 100 полазника?"

ОДГОВОР: Цена за понуђену услугу је за укупно 100 полазника.

ПИТАЊЕ бр.2: " Да ли  Понуђач треба да достави списак предавача са копијама диплома?"

ОДГОВОР: Понуђач треба да достави списак предавача са копијама диплома.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула