Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку– услуга – Бесплатна школа страних језика (бр.17-79) - 1

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 09.10.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку– услуга – Бесплатна школа страних језика (бр.17-79) - 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1: " Која литература је прихватљива за Наручиоца? Који издавач?"

ОДГОВОР: Наручилац је дефинисао број полазника, број група и временски период вршења услуга као и ниво знања који полазници треба да достигну. На Понуђачу је да у складу са горе наведеним, утврди план и програм рада, а са тим у вези обезбеди адекватан наставни материјал.

ПИТАЊЕ бр.2: " Да ли литература мора бити у оригиналу?"

ОДГОВОР: За наручиоца није од пресудног значаја да ли је литература оригинал или фотокопирана већ план и програм рада, квалитет наставе и ниво стеченог знања. У зависности од плана и програма рада Понуђач треба да одлучи о врсти неопходне литературе.

ПИТАЊЕ бр.3: "Ако је потребна оригинална литература, колики је дозвољени временски период набавке литературе? Наручилац мора имати свест о томе да је онда потребно време да се набави 100 оригиналних књига јер се често дешава да добављачи литературе немају на стању (лагеру) захтевани број уџбеника, па се онда мора сачекати да поручена литература стигне из увоза, јер се на нашем тржишту литература за енглески језик махом увози. Молим Наручиоца да ову чињеницу узме у разматрање и да објави појашњење по овом питању."
    
ОДГОВОР: За наручиоца није од пресудног значаја да ли је литература оригинал или фотокопирана већ план и програм рада, квалитет наставе и ниво стеченог знања. У зависности од плана и програма рада Понуђач треба да одлучи о врсти неопходне литературе.


Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула