Beograd

Одлуке

 • Списак изабраних кандидата за пописиваче

  02 09 2011
  Од укупног броја 10 % су резерве.Коначан списак, са прецизним распоредом пописивача по месним заједницама, биће истакнут до 09.09.2011. године.Кандидати који нису изабрани могу лично да се жале општинској пописној комисији суботу, 03. септембра од 9.00 до 12.00 часова.
 • Донета прелиминарна Одлука о избору корисника помоћи у грађевинском материјалу

  29 08 2011
  Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за интерно расељена лица са територије ГО Палилула, спровела је поступак одабира потенцијалних корисника помоћи и Одлуку о избору огласила на огласним таблама ГО Палилула.
 • Локални еколошки акциони план

  23 03 2011
  Скупштина Градске општине Палилула на 8. седници одржаној дана 18. марта 2011. донела је, на основу члана 14. и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Сл. лист града Београда“ бр. 43/08 и 16/10), Одлуку о усвајању Локалног еколошког акционог плана Градске општине Палилула.
 • Коначна Oдлука о додели помоћи у грађевинском материјалу

  22 03 2011
  Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице интерно расељених лица донела је 21. марта 2011. Коначну Oдлуку о додели помоћи за 15 корисника са територије ГО Палилула.
 • Oдлука о финансирању и суфинансирању пројеката удружења грађана

  10 03 2011
  Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката удружења грађана, који је расписала ГО Палилула за 2011. годину, на својој седници одржаној 7. марта 2011, разматрала је предлоге пројеката приспелих на Конкурс и донела предлог Одлуке о финансирању и суфинансирању одређеног броја пројеката.
 • Одлука о додели помоћи у грађевинском материјалу

  09 03 2011
  Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице интерно расељених лица донела је 9. марта 2011. Одлуку о додели помоћи за 15 корисника са територије ГО Палилула.
 • Oтпис камата на дугове за градске порезе и таксе

  08 10 2010
  Скупштина града Београда усвојила је Одлуку о отпису камате на доспеле обавезе по основу пореза на имовину правних и физичких лица, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга.
 • Коначна листа корисника помоћи у грађевинском материјалу

  29 07 2010
  Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за избегла и интерно расељена лица са територије ГО Палилула, провела је поступак одабира корисника помоћи.
 • Прелиминарна листа корисника помоћи у грађевинском материјалу

  20 07 2010
  Комисија за избор корисника  за доделу помоћи у грађевинском материјалу за избегла и интерно расељена лица са територије ГО Палилула, провела је поступак одабира потенцијалних корисника помоћи и Одлуку о избору огласила на огласним таблама ГО Палилула.
 • Победници Палилулске олимпијаде културе 2009.

  20 05 2009
  Жири ПОК 2009. наградио је најбоље омладинске ствараоце у десет такмичарских категорија: драмско, музичко и ликовно стваралаштво, кратка прича, поп, рок, хип-хоп, кратки филмови, брејкденс, цртање графита, рецитовање и фотографија.
Палилула линкови
Наша кућа Палилула