Beograd

Odluke

 • Obaveštenje - overa potpisa, rukopisa i prepisa

  01 03 2017
  Gradska opština Palilula obaveštava građane da poslove overe potpisa, rukopisa i prepisa od 1. marta 2017. godine obavljaju isključivo javni beležnici. Zakonom o overi potpisa, rukopisa i prepisa (SL. glasnik RS, br. 93/14, 22/15) predviđeno je da od 1. marta 2017. godine, u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani javni beležnici, poslovi overe potpisa, rukopisa i prepisa prelaze u njihovu isključivu nadležnost.
 • Javni uvid u planove detaljne regulacije

  14 02 2017
  PLAN DETALJNE REGULACIJE DELA PODRUČJA IZMEĐU ULICA: VIŠNJIČKE, MIJE KOVAČEVIĆA, DRAGOSLAVA SREJOVIĆA I BORE VUKMIROVIĆA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA NASELJE VELIKO SELO PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA NOVO NASELJE OVČA PLAN DETALJNE REGULACIJE STAMBENOG NASELJA UZ GROBLJE LEŠĆE PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA NASELJE SLANCI PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA NASELJE VIŠNJICA
 • Pregled najčešćih grešaka kod donošenja zahteva u objedinjenoj proceduri

  27 01 2017
  Više pažnje, manje muke: 10 NAJČEŠĆIH GREŠAKA PODNOSILACA ZAHTEVA U OBJEDINJENOJ PROCEDURI
 • Program uklanjanja objekata - prvi kvartal 2017. godine

  15 01 2017
  PREUZMITE:program uklanjanja objekata - prvi kvartal 2017. godine (PDF 90 KB)
 • Kontrolne liste po kojima radi komunalna inspekcija

  19 05 2016
  Kontrolne liste po kojima radi komunalna inspekcija:
 • Obaveštenje o popisu nezakonito izgrađenih objekata

  19 01 2016
  Poštovani građani, U skladu sa odredbama Zakona o ozakonjenju („Službeni glasnik RS“, br. 96/15) i usvojenim Programom popisa nezakonito izgrađenih objekata, građevinski inspektori Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave gradske opštine Palilula u Beogradu, počev od dana 21.12.2015. godine, vršiće popis nezakonito izgrađenih objekata (u daljem tekstu: popis).
 • Program popisa nezakonito izgrađenih objekata

  15 12 2015
  Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", broj 96/15), načelnik Gradske uprave grada Beograda, na predlog građevinske inspekcije Sekretarijata za inspekcijske poslove grada Beograda i građevinskih inspekcija gradskih opština grada Beograda, doneo je PROGRAM POPISA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
 • Program uklanjanja objekata - četvrti kvartal 2015. godine

  27 05 2015
  Program uklanjanja objekata - četvrti kvartal 2015. godine U skladu sa Operativnim planom, usvojenim od Veća GO Palilula PREUZMITE: program uklanjanja objekata - četvrti kvartal 2015. godine (PDF 2900KB)
 • Obaveštenje - Odeljenje za inspekcijske poslove - odsek izvršenja

  01 04 2015
  Postupak javne nabavke izbora privrednog društva odn. drugog pravnog lica ili preduzetnika za pružanje usluga uklanjanja bespravno podignutih objekata, delova objekata, ograda, kao i drugih građevina, drugih montažnih objekata na teritoriji gradske opštine Palilula u Beogradu
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа