Beograd

Одлуке

 • Обавештење - овера потписа, рукописа и преписа

  01 03 2017
  Градска општина Палилула обавештава грађане да послове овере потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године обављају искључиво јавни бележници. Законом о овери потписа, рукописа и преписа (СЛ. гласник РС, бр. 93/14, 22/15) предвиђено је да од 1. марта 2017. године, у градовима и општинама за чије су подручје изабрани јавни бележници, послови овере потписа, рукописа и преписа прелазе у њихову искључиву надлежност.
 • Јавни увид у планове детаљне регулације

  14 02 2017
  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ВИШЊИЧКЕ, МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА, ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА И БОРЕ ВУКМИРОВИЋА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО СЕЛО ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВО НАСЕЉЕ ОВЧА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА УЗ ГРОБЉЕ ЛЕШЋЕ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ СЛАНЦИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВИШЊИЦА
 • Преглед најчешћих грешака код доношења захтева у обједињеној процедури

  27 01 2017
  Више пажње, мање муке: 10 НАЈЧЕШЋИХ ГРЕШАКА ПОДНОСИЛАЦА ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ
 • Програм уклањања објеката - први квартал 2017. године

  15 01 2017
  ПРЕУЗМИТЕ:програм уклањања објеката - први квартал 2017. године (PDF 90 KB)
 • Контролне листе по којима ради комунална инспекција

  19 05 2016
  Контролне листе по којима ради комунална инспекција:
 • Обавештење о попису незаконито изграђених објеката

  19 01 2016
  Поштовани грађани, У складу са одредбама Закона о озакоњењу („Службени гласник РС“, бр. 96/15) и усвојеним Програмом пописа незаконито изграђених објеката, грађевински инспектори Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду, почев од дана 21.12.2015. године, вршиће попис незаконито изграђених објеката (у даљем тексту: попис).
 • Програм пописа незаконито изграђених објеката

  15 12 2015
  На основу члана 7. став 1. Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", број 96/15), начелник Градске управе града Београда, на предлог грађевинске инспекције Секретаријата за инспекцијске послове града Београда и грађевинских инспекција градских општина града Београда, донео је ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
 • Програм уклањања објеката - четврти квартал 2015. године

  27 05 2015
  Програм уклањања објеката - четврти квартал 2015. године У складу са Оперативним планом, усвојеним од Већа ГО Палилула ПРЕУЗМИТЕ: програм уклањања објеката - четврти квартал 2015. године (PDF 2900KB)
 • Oбавештење - Одељење за инспекцијске послове - одсек извршења

  01 04 2015
  Поступак јавне набавке избора привредног друштва одн. другог правног лица или предузетника за пружање услуга уклањања бесправно подигнутих објеката, делова објеката, ограда, као и других грађевина, других монтажних објеката на територији градске општине Палилула у Београду
Палилула линкови
Наша кућа Палилула