Beograd

Лист Палилула

Општински информатор "Палилула" je штампано издање које припрема Служба за информисање Градске општине Палилула.

Излази месечно и дели се бесплатно грађанима.

Редакција: Таковска 12, тел. 324-2526, е-mail: info@palilula.org.rs

Можете да га преузмете у PDF формату:

(за преглед PDF докумената потребан Вам је Adobe Reader, који можете бесплатно да преузмете на адреси: http://get.adobe.com/reader)

Број 122, фебруар 2017.

(6,7 MB)

Палилула линкови
Наша кућа Палилула