• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна
Новости
Одлука о додели уговора механичарске поправке 17-44
Огласи, тендери и конкурси
17. фебруар 2017.

Одлука о додели уговора механичарске поправке 17-44

ПРЕУЗМИТЕ:


Одлука о додели уговора механичарске поправке 17-44

 
Позив за подношење понуде - Услуге интернет обавештења, презентације и информисања на друштвеним мрежама
Огласи, тендери и конкурси
14. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Услуге интернет обавештења, презентације и информисања на друштвеним мрежама
QA04- За рекламирање на интернету

ПРЕУЗМИТЕ:

јавни позив и конкурсна документација

 
Позив за подношење понуде - медијско праћење
Огласи, тендери и конкурси
14. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ
79416200 - Услуге саветовања у области односа са јавношћу

ПРЕУЗМИТЕ:

јавни позив и конкурсна документација

 
Обавештење о закљученом уговору - Aутомобил, бр. 17-20
Огласи, тендери и конкурси
14. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилулла
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
Врста предмета: добра

Aутомобил, бр. 17-20

34110000 – путнички аутомобили


Уговорена вредност: 2.239.440,00 динара без пдв-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:
- највиша - 2.239.440,00 динара без пдв-а
- најнижа - 2.239.440,00 динара без пдв-а


Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.02.2017.године
Датум закључења уговора: 14.02.2017. Године
Основни подаци о добављачу: "ćirinac" d.o.o., са седиштем у београду, ул. Венизелосова бр. 50
Период важења уговора: до извршења свих уговорних обавеза

председник комисије за јавну набавку

Милош алексић,с.р.

 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Обезбеђење објеката, бр. 17-37
Огласи, тендери и конкурси
14. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
Врста предмета: услуге

Предмет јавне набавке:
Обезбеђење објеката, бр. 17-37

79710000 - Услуге обезбеђења

Назив подносиоца захтева за заштиту права: "БеоЗаштита безбедност и здравље на раду" д.о.о. ул. Смедеревски пут бр. 4ф, 11000 Београд

Лице за контакт: Милош Алексић, 011/3347-812
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: Пре отварања понуда за предметну јавну набавку

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

 
Јавни увид у планове детаљне регулације
Одлуке
14. фебруар 2017.

ЈАВНИ УВИД У ПЛАНОВЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Опширније
 
Позив за подношење понуде - интернет
Огласи, тендери и конкурси
13. фебруар 2017.

Позив за подношење понуде - интернет

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

ИНТЕРНЕТ
72410000-провајдерске услуге

ПРЕУЗМИТЕ: позив и конкурсна (PDF)

 
Градска општина Палилула додељује дечија колица
Акције
13. фебруар 2017.

Градска општина Палилула покренула је акцију поделе дечијих колица за све бебе рођене у 2017. години, под називом "Да растемо заједно".

Право на добијање беби колица имају све новорођене бебе са пребивалиштем на територији општине.

Пријава се подноси у просторијама Општине, Таковска бр.12, од 13.02.2017.године.

 

 

Потребна документација:

Потврда из Управе за управне послове МУП-а Републике Србије, Љермонтова 12а, о пребивалишту бебе и оба родитеља.

Пребивалиште једног родитеља на Палилули мора бити дуже од једне године.

За додатне информације телефон: 011/269-4429

Погледајте видео ОВДЕ

 
Измена конкурсне документације за набавку услуга, обликована по партијама - Осигурање (бр.17-48)
Огласи, тендери и конкурси
10. фебруар 2017.

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана 10.02.2017. године

Измена конкурсне документације за набавку услуга, обликована по партијама - Осигурање (бр.17-48)

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације и тo:

• IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и  Упутство како се доказује испуњеност тих услова
• Спецификација за Партију 1
• Спецификација за Партију 2
• Спецификација за Партију 3

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

ПРЕУЗМИТЕ ПДФ:
конкурсна документација

 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ОСИГУРАЊЕ
Огласи, тендери и конкурси
10. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Услуге

ОСИГУРАЊЕ
ПАРТИЈА 1 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ
ПАРТИЈА 2 - ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 3 - ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

66510000 - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА


Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.02.2017. године.

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 10.02.2017. године.

РАЗЛОГ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка мале вредности, обликована по партијама

Продужење рока за подношење: три дана уместо 10.02.2017. године сада је рок до 14.02.2017. године

Време и место отварања понуда / пријава:  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ОДМАХ ПО ИСТЕКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ОДНОСНО ДАНА 14.02.2017. ГОД. У 12.00 САТИ НА АДРЕСИ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, БЕОГРАД, ПРВИ МЕЂУСПРАТ, СКУПШТИНСКА САЛА.

Остале информације:

Време и место подношења понуда (нови рок): ПОНУЂАЧИ ПОДНОСЕ ПОНУДЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ ИЛИ ЛИЧНО НА АДРЕСУ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, 11000 БЕОГРАД, С НАЗНАКОМ «ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ - ОСИГУРАЊЕ – НЕ ОТВАРАТИ».
ПОНУДА СЕ СМАТРА БЛАГОВРЕМЕНОМ АКО ЈЕ НАРУЧИОЦУ ПРИСТИГЛА ДО ДАТУМА 14.02.2017. ГОД. НАЈКАСНИЈЕ ДО 11.00 САТИ.


Лице за контакт: Милош Алексић, 3347-812, Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Милош Алексић, с.р.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 176