On-line наручивање докуменaта

Подаци о наручиоцу

ОБАВЕЗНО ПОПУНИТЕ СВА ПОЉА!!!
Приликом попуњавања користите латинично писмо, са домаћим словима: ć, č, š, đ, ž.

САМО ЗА ГРАЂАНЕ УПИСАНЕ У МАТИЧНЕ КЊИГЕ И КЊИГЕ ДРЖАВЉАНА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ПАЛИЛУЛЕ!!!

Име:
Презиме:
E-mail:
Контакт телефон:
Мобилни телефон:
Општина пребивалишта:
Адреса на коју желите да Вам документи буду испоручени:
Улица:
Кућни број:
Спрат или број стана:
(није обавезно)
Желите ли да будете контактирани пре испоруке ради договора места и времена испоруке?
ДА НЕ
Врста документа који наручујете:
Извод из матичне књиге рођених - Крштеница
Уверење о држављанству
Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству
Извод из матичне књиге венчаних - Венчаницa
Извод из матичне књиге умрлих - Умрлица


Цене достављања:
- За изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих плаћа се републичка административна такса од 420 дин, плус цена поштанских трошкова.
- За уверења о држављанству плаћа се републичка административна такса од 740 дин, плус цена поштанских трошкова.
Таксе за издавање извода и уверења прописане су Законом о републичким административним таксама, а трошкове доставе прописује Пошта Србије.

Рокови достављања:
- Рок за достављање је 5 дана, достава је поштом поузећем a таксу и поштанске троскове наплаћује поштар.