• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна Локална самоуправа Остали органи
Савет за помоћ особама са инвалидитетом ПДФ Штампа Ел. пошта

Формирање Саветa за помоћ особама са инвалидитетом има за циљ јачање капацитета Општине у погледу подршке и помоћи особама са инвалидитетом и рад на системском решавању њихових проблема, као и унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом.
 
Као посебни циљеви формирања Савета издвајају се:
- Утврђивање потреба корисника прикупљањем података о особама са инвалидитетом на територији Општине Палилула, на основу којих ће се формирати јединствена база података корисника и потреба;
- Унапређење информисања особа са инвалидитетом на територији Општине о начинима и могућностима остварења њихових права, постојећим бенефицијама, као и другим облицима помоћи;
- Координација рада локалних организација и удружења особа са инвалидитетом на Палилули,
- Учинити видљивим проблеме особа са инвалидитетом у локалној заједници пружањем помоћи у медијском презентовању њихових потреба и проблема;
- Успостављање Хенди-инфо центра који ће поред података о особама са инвалидитетом располагати и подацима о јавним објектима и институцијама на oпштини које су прилагодиле прилазе и улазе особама са колицима;
- Организација састанака, саветовања о питањима особа са инвалидитетом.

Дугорочни циљ је иницирање решавања проблема и потреба особа са инвалидитетом на свим нивоима.


Клуб инвалида

На предлог Савета за помоћ особама са инвалидитетом, отворен је Клуб инвалида у Прерадовићевој 4, где је седиште Друштва за церебралну парализу, које ће се старати о просторијама Клуба. Клуб је опремљен рачунарима са циљем организовања едукације за особе са инвалидитетом у смислу развијања вештина и знања за даља усавршавања.

Истовремено, Клуб у Прерадовићевој 4 представља и Интернет клуб у коме особе са инвалидитетом у простору који је архитектонски прилагођен њиховим потребама, слободно користе рачунаре за писање, штампање, претраживање Интернета, слање e-maila, снимање на CD и DVD и сл.

Активности Клуба ће координирати Савет за помоћ особама са инвалидитетом а исте ће се развијати према интересовањима, могућностима и склоностима особа са инвалидитетом, кроз разне облике креативних радионица, секција, као и осталих програмски осмишљених едукација.

КОНТАКТ:
Друштво за церебралну парализу Палилула, Прерадовићева 4, тел. 2764-138
Радно време: уторак и четвртак, 10.00-14.00
www.hickoloseum.org