• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна Локална самоуправа
Општинско правобранилаштво ПДФ Штампа Ел. пошта

Општинско правобранилаштво Градске општине Палилула врши послове правне заштите имовинских  права и интереса Градске општине Палилула.

Општинско правобранилаштво је законски заступник општине, предузима правне радње и користи  правна  средства  пред  судовима  и  другим  надлежним  органима  ради остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета општине.

Општинско  правобранилаштво даје  лицима чија имовинска права и интересе заступа, на њихов захтев, правна мишљења у вези са закључивањем имовинско- правних уговора и правна мишљења о другим имовинско–правним питањима.

Функцију општинског правобраниоца врши општински правобранилац Градске општине
Палилула.

 


 

ВД Општинског правобраниоца:
VI међуспрат, канцеларија 109
тел. 3236-321, 3236-221 лок. 176

Слободанка Тлачинац