Beograd

Дан Општине

Одлука о формирању општине Палилула у данашњим границама објављена је у Службеном листу града Београда 30. септембра 1977. године

Палилула линкови
Наша кућа Палилула