Beograd

Odobrenje za seču ili orezivanje stabala

Odeljenje građevinskih i stambenih poslova

Odsek stambenih i komunalnih poslova

Potrebna dokumentacija:

  • Popunjen Zahtev za izdavanje odobrenja za seču/orezivanje stabala
  • Saglasnost podnosioca zahteva da će o svom trošku izvršiti seču/orezivanje stabala, ukoliko rešenjem ne bude utvrđena obaveza JKP "Zelenila Beograd"
  • Dokaz o plaćenim taksama

Opštinska administrativna taksa:

  • za podnošenje Zahteva 290 din.
  • za izradu Odobrenja 400 din.

Tekući račun: 840-742251843-73

Poziv na broj: 97 - 53015

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili preuzmite ovde PDF

Mesto predaje dokumentacije: Uslužni centar

Mesto rešavanja predmeta: III sprat, soba 64

Rad sa strankama:

  • radnim danom od 12.00 do 14.00, osim petkom
  • prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: svakog utorka 09.00-11.00

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 144 i 146

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Zahtev se prosleđuje Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, Komisiji za seču, Kraljice Marije 1, na osnovu čijeg zapisnika sa nalazom i mišljenjem se odlučuje o zahtevu.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа