Beograd

Odobrenje za postavljanje pokretnih objekata na javnoj površini

Odeljenje građevinskih i stambenih poslova

Odsek stambenih i komunalnih poslova

Odobrenje za zauzeće javnih površina izdaje se na osnovu Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata ("Sl. list grada Beograda", br. 61/09, 24/10 i 10/11). Mesto, broj, vrsta, tip, veličina, namena, vrsta robe, uslovi korišćenja pokretnih objekta određuje se Planom postavljanja pokretnih objekata za područje Gradske opštine Palilula. Korisnik se određuje na osnovu Konkursa, osim za postavljanje pokretnih objekata za prodaju robe za vreme održavanja vašara, sajmova, izložbi i tradicionalnih manifestacija, novogodišnjih, uskršnjih i drugih praznika.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na Konkurs
 • Drugi dokumenti po potrebi
 • Dokaz o plaćenim taksama

Opštinske administrativne takse:

 • za podnošenje Zahteva 290 din.
 • za izdavanje Odobrenja 2000 din.

Tekući račun: 840-742251843-73

Poziv na broj: model 97 a u nastavku 53-015

Po Zahtevu za izdavanje odobrenja za postavljanje pokretnih objekata za prodaju robe za vreme održavanja vašara, sajmova, izložbi i tradicionalnih manifestacija, novogodišnjih, uskršnjih i drugih praznika. Odlučuje se uz prethodnu saglasnost Sekretarijat za urbanizam i Sekretarijata za saobraćaj i organizacije kojoj je ta površina poverena na upravljanje, korišćenje i održavanje, a u prostorima od kulturno-istorijskog značaja, koji su proglašeni za kulturna dobra, uz prethodnu saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev
 • Tehnička dokumentacija - skica prostora sa ucrtanim pokretnim, privremenim objektom u razmeri 1:50 ili 1:100 i fotografski prikaz objekta, overena od strane organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda i drugih subjekata koji daju saglasnost

Opštinske administrativne takse:

 • za podnošenje Zahteva 290 din.
 • za izdavanje Odobrenja 2000 din.

Tekući račun: 840-742251843-73

Poziv na broj: 97 53-015

Gradska administrativna taksa (po potrebi): Sekretarijatu za saobraćaj za dobijanje Saglasnosti za zauzeće javne površine - 3688 din.

Tekući račun: 840-742241843-03

Poziv na broj: 97 27-501-08

Uplata za dobijanje Saglasnosti (po potrebi):

 • JKP "Zelenilo Beograd"
 • Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica

Mesto rešavanja predmeta: III sprat, soba 64

Rad sa strankama:

 • radnim danom od 12.00 do 14.00, osim petkom
 • prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: svakog utorka 09.00-11.00

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 144 i 146

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа