Beograd

Izdavanje Dozvole za oglašavanje

Odeljenje građevinskih i stambenih poslova

Odsek stambenih i komunalnih poslova

Dozvola za oglašavanje izdaje se na osnovu Odluke o oglašavanju na teritoriji Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 29/07) i Pravilnika o tipu, veličini, uslovima i postupku za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje na teritoriji Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 27/09).

Potrebna dokumentacija:

 • Popunjen Zahtev za izdavanje Dozvole za oglašavanje
 • Izvod iz Registra privrednih subjekata od Agencije za privredne registre
 • Kopija ugovora sa bankom o otvaranju poslovnog računa
 • Dokumentaciju koja podnosioca Zahteva legitimiše kao vlasnika/korisnika, odnosno saglasnost vlasnika/korisnika objekta na koji se postavlja sredstvo za oglašavanje
 • Projekat sredstava za oglašavanje u tri primerka koji izrađuju ovlašćena projektna organizacija i koji je propisano kompletiran i zapečaćen sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli
 • Elektroenergetska saglasnost na projekat, ako se zahtev podnosi za osvetljeno ili prosvetljeno sredstvo za oglašavanje
 • Saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, u slučajevima kada se sredstvo, odnosno objekat postavlja u zoni zaštite ili na zaštićeni objekat
 • Druge saglasnosti u zavisnosti od tipa i mesta postavljanja (organa nadležnog za protivpožarnu zaštitu, za vazdušni saobraćaj i dr.
 • Dokaz o plaćenim taksama

Opštinske administrativne takse:

 • za podnošenje Zahteva 290 din.
 • za izdavanje Dozvole 3300 din.

Tekući račun: 840-742251843-73

Poziv na broj: 97 - 53015

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili preuzmite ovde PDF

Mesto predaje dokumentacije: Uslužni centar

Mesto rešavanja predmeta: III sprat, soba 64

Rad sa strankama:

 • radnim danom od 12.00 do 14.00, osim petkom
 • prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: svakog utorka 09.00-11.00

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 144 i 146

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа