Beograd

Накнадни упис у матичну књигу рођених

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:

  • Захтев за накнадни упис података у матичне књиге
  • Извод из матичне књиге рођених за родитеље
  • Извод из матичне књиге венчаних за родитеље
  • Уверење о држављанству за родитеље
  • Уверење о пребивалиштву за дете (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтовљева 12а)
  • Копија важеће личне карте за родитеље
  • Медицинска документација која прати чињеницу рођења детета
  • Изјава сведока који су присуствовали порођају (уколико је дете рођено ван здравствене установе) даје се лично пред овим органом
  • По потреби и друга документација

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Место предаје документације: Писарница, Услужни центар

Место решавања предмета: II међуспрат, соба 32

Радно време са странкама: радним даном 07.30-13.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 128, 129

Радно време Услужног центра: 07.30-18.00

Палилула линкови
Наша кућа Палилула