Beograd

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула

Град Београд - Градска управа града Београда

Секретаријат за управу

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула

У Одељењу се обављају послови државне управе које је Република Србија поверила Граду Београду, у области вођења матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига и личних стања грађана.

Одлуком о матичним подручјима Града Београда, Скупштине града Београда ("Службени гласник града Бограда" бр. 61/09) одређено је матично подручје Палилула, са насељеним местима која улазе у састав матичног подручја: Београд - део, Велико Село и Сланци, са седиштем у згради ГО Палилула, и матично подручје Палилула - Борча, са насељеним местима која улазе у састав матичног подручја: Борча, Дунавац, Ковилово, Овча и Падинска скела, са седиштем у Борчи.

Радно време:

Матично подручје Палилула

Услужни центар, Таковска 12

радним даном 07.30-15.30

Канцеларија матичара 29-31

радним даном 07.30-13.30 - за упис у матичне књиге

Матично подручје Палилула - Борча

радним даном 07.30-14.30

Телефонско наручивање докумената:

3237-169

Документа се могу поручити и путем Интернета - Виртуелни матичар

Напомена:

Изводи из матичних књига издају се за лица уписана у матичне књиге матичног подручја Палилула и и матичног подручја Палилула - Борча као и за све остале градске општине града Београда уколико су унети у електронску евиденцију и за градове Крагујевац, Нови Сад, Ваљево и Лесковац у мери у којој су подаци унети у електронску евиденцију

КОНТАКТ:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА, ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА - ПАЛИЛУЛА

Шеф Одељења

Драгана Јовановић

II међуспрат, канцеларија 32

тел. 3236-221 лок. 128

Управни послови у области личних стања грађана

II међуспрат, канцеларија 28

тел. 3236-221 лок. 129

Матично подручје Палилула

Матичар

II међуспрат, канцеларија 29-31

тел. 3236-221 лок. 104, 106

Матично подручје Палилула - Борча

Матичар

Ивана Милутиновића 12г, Борча

тел. 3324-891

Палилула линкови