Beograd

Наручивање докумената телефоном

Аутоматски телефонски сервис омогућава 24 часа дневно, сваког дана, да наручите телефоном достављање докумената на кућну адресу.

Позивом на број (011) 3237-169, за грађане уписане у матичне књиге за Матично подручје Палилуле, можете да наручите следећа документа:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Извод из матичне књиге венчаних
  • Извод из матичне књиге умрлих
  • Уверење о држављанству

Рокови достављања:

  • На територији Београда документи се у року од 48 сати предају Пошти Србије, а таксу и поштанске трошкове наплаћује поштар.
  • Рок за достављање ван Београда је 5 дана и достава је поштом поузећем.

Цене достављања:

  • За изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих плаћа се републичка административна такса од 400 дин, плус цена поштанских трошкова.
  • За уверења о држављанству плаћа се републичка административна такса од 700 дин, плус цена поштанских трошкова.
  • Таксе за издавање извода и уверења прописане су Законом о републичким административним таксама, а трошкове доставе прописује Пошта Србије.
Палилула линкови