Beograd

Ozakonjenje objekata

Odsek za ozakonjenje objekata vrši poslove u oblasti ozakonjenja bespravno podignutih objekata, vodi upravni postupak u predmetima ozakonjenja bespravno podignutih objekata na teritoriji opštine i donosi rešenja o ozakonjenju objekata do 400 m2 bruto razvijene građevinske površine, izdaje uverenja i potvrde vezane za ovu oblast.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа