Beograd

Пријем поднесака и рад са странкама

Одељење за општу управу

Приземље - Услужни центар

  • Пријем поднесака (лично или путем поште), жалби, допуна...
  • Доношење пројеката из архивског депоа на увид на захтев странке
  • Претрага на рачунару и обавештавање странке о кретању заведеног предмета
  • Усмена обавештења

Телефон за информације: 3236-221 лок. 202

Радно време са странкама: 07.30-18.00

од 01.07. до 30.09.2017. године 07.30-15.30

Палилула линкови
Наша кућа Палилула