• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Општински сервиси
Информатор о раду ПДФ Штампа Ел. пошта

 

Информатор о раду Градске општине Палилула објављен је у складу са одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутству за објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

 

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује Градска општина Палилула у оквиру делокруга рада.

 

Информатор се објављује и у електронској верзији на Интернет презентацији Градске општине Палилула www.palilula.org.rs.

Градска општина Палилула ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор, односно дати му одштампани примерак Информатора, уз накнаду нужних трошкова.

 

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у Градској општини Палилула је дипломирани правник Љиљана Живковић , начелник Управе Општине.

Информатор је ажуриран 09. МАРТА 2017.

ПРЕУЗМИТЕ: ИНФОРМАТОР 2017 (PDF 9.1 MB)

ПРЕУЗМИТЕ:

Одлука о буџету 2013 (PDF 460KB)

Ребаланс буџета 2013 (PDF 450KB)

Шестомесечни извештај 2013 (PDF 950KB)

Извештај буџета 01-09 2013 (PDF 200 KB)

Извршење буџета 01-09 2013 (PDF 800 KB)

Ребаланс буџета 2 2013 (PDF 450 KB)

Одлука о привременом финансирању 2014 (PDF 460 KB)

Одлука о измени одлуке о привременом финансирању јануар-март 2014 I (PDF 500 KB)

Одлука о измени одлуке о привременом финансирању јануар-март 2014 II (PDF 500 KB)

Одлука о привременом финансирању јануар-jun 2014 (PDF 500 KB)

Завршни рачун буџета 2013 (PDF 1100KB)

Одлука о буџету 2014 (PDF 1380KB)

Шестомесечни извештај 2014 (PDF 950KB)

Ребаланс буџета 1 2014 (PDF 730KB)

Ребаланс буџета 2 2014 (PDF 820KB)

Извештај о раду управе ГО Палилула 2014 (PDF 790KB)

Јавне набавке 2014 (PDF 800KB)

Одлука о буџету 2015 (PDF 1320KB)

Завршни рачун буџета 2014 (PDF 920KB)

Ребаланс буџета 1 2015 (PDF 1350KB)

Ребаланс буџета 2 2015 (PDF 1520KB)

Ребаланс буџета 3 2015 (PDF 1480KB)

Шестомесечни извештај 2015 (PDF 2350KB)

Деветомесечни извештај 2015 (PDF 2300KB)

Ребаланс буџета 4 2015 (PDF 1570KB)

Измена и допуна плана Јавних набавки 2015 (PDF 70KB)

План Јавних набавки 2015 децембар (PDF 275KB)

Завршни рачун буџета 2015 (PDF 1845KB)

Ребаланс буџета 1 2016 (PDF 1570KB)

Измена и допуна плана Јавних набавки 2016 (PDF 60KB)

Ребаланс буџета 2 2016 (PDF 1660 KB)

Одлука о буџету 2017 (PDF 1650 KB)

Ребаланс буџета 1 2017 (PDF 1650 KB)

Измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину (PDF 52 KB)