• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Општински сервиси
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула ПДФ Штампа Ел. пошта

Град Београд - Градска управа града Београда
Секретаријат за управу
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула

 

У Одељењу се обављају послови државне управе које је Република Србија поверила Граду Београду, у области вођења матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига и личних стања грађана.

 

Одлуком о матичним подручјима Града Београда, Скупштине града Београда ("Службени гласник града Бограда" бр. 61/09) одређено је матично подручје Палилула, са насељеним местима која улазе у састав матичног подручја: Београд - део, Велико Село и Сланци, са седиштем у згради ГО Палилула, и матично подручје Палилула - Борча, са насељеним местима која улазе у састав матичног подручја: Борча, Дунавац, Ковилово, Овча и Падинска скела, са седиштем у Борчи.

Радно време:

Матично подручје Палилула
Услужни центар, Таковска 12
радним даном 07.30-15.30 - осим средом 07.30-18.00
Канцеларија матичара 29-31
радним даном 07.30-13.30 - за упис у матичне књиге

Матично подручје Палилула - Борча
радним даном 07.30-14.30

Телефонско наручивање докумената:
3237-169

Документа се могу поручити и путем Интернета - Виртуелни матичар

Напомена:
Изводи из матичних књига издају се за лица уписана у матичне књиге матичног подручја Палилула и и матичног подручја Палилула - Борча као и за све остале градске општине града Београда уколико су унети у електронску евиденцију и за градове Крагујевац, Нови Сад, Ваљево и Лесковац у мери у којој су подаци унети у електронску евиденцију


 

КОНТАКТ:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА, ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА - ПАЛИЛУЛА

 

Шеф Одељења
Драгана Јовановић
II међуспрат, канцеларија 32
тел. 3236-221 лок. 128

Управни послови у области личних стања грађана
II међуспрат, канцеларија 28
тел. 3236-221 лок. 129

Матично подручје Палилула
Матичар
II међуспрат, канцеларија 29-31
тел. 3236-221 лок. 104, 106

Матично подручје Палилула - Борча
Матичар
Ивана Милутиновића 12г, Борча
тел. 3324-891