• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Матичне књиге
Уверење о слободном брачном стању ПДФ Штампа Ел. пошта

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одњљење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:
- Захтев
- Извод из матичне књиге рођених
- Уверење о држављанству
- Уверење о пребивалишту (издато од Полицијске управе за град Београд, Љермонтовљева 12а) или фотокопија личне карте
- По потреби, и друга документација
- Доказ о уплаћеној такси

Напомене везано за документацију:
- Документа се предају у оригиналу.
- У случају да се уверење тражи преко пуномоћника, пуномоћје мора да буде оверено.

Републичка административна такса: 1100 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 53-015

Место издавања уверења:
- Таковска 12, Услужни центар
- Борча, матичар

Радно време са странкама:
- Матично подручје Палилула, радним даном 07.30-14.00
- Матично подручје Палилула - Борча, радним даном 08.00-14.00

Телефон за информације:
- Матично подручје Палилула: 3236-221 локал 104, 106 и 3232-265
- Матично подручје Палилула - Борча: 3324-891

Напомена:
Уверење се издаје по месту уписа у матичну књигу рођених или по месту пребивалишта уз оверену изјаву да не постоје сметње за закључење брака

ПРЕУЗМИТЕ:

захтев за уверње о слободном брачном стању (PDF 40 KB)