• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Матичне књиге
Пријава смрти ПДФ Штампа Ел. пошта

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација у случају смрти ван здравствене установе, у кући:
- Потврда о смрти (два примерка)
- Лична карта покојника
- Лична карта пријавиоца смрти
- Пропратни акт ЈКП "Погребне услуге"
- По потреби, и друга документа

Потребна документација у случају смрти у здравствној установи:
- Потврда о смрти (два примерка)
- Пропратни акт здравствене установе

Место предаје документације:
- Услужни центар, Таковска 12
- Услужни центар Борча, Ивана Милутиновића 12г

Место решавања предмета:
- Услужни центар, Таковска 12
- Услужни центар Борча, Ивана Милутиновића 12г

Радно време са странкама:
- Матично подручје Палилула, радним даном 07.30-18.00, дежурство суботом (до 30.09.2015. 07.30-15.30)
- Матично подручје Палилула - Борча, радним даном 08.00-15.00

Телефон за информације:
- Матично подручје Палилула: 3236-221 локал 104, 106 и 3232-265
- Матично подручје Палилула - Борча: 3324-891

Напомена:
Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови уже породице с којима је умрли живео. Ако ових лица нема или нису у могућности да то учине, друга лица с којима је умрли живео или други чланови породице који су сазнали за смрт, односно лица у чијем је стану смрт наступила, а ако нема ни ових лица, чињеницу смрти дужно је да пријави лице које је прво сазнало за смрт.