• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Лична стања грађана
Накнадни упис у матичну књигу умрлих ПДФ Штампа Ел. пошта

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Oдељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:
- Захтев за накнадни упис података у матичне књиге
- Потврда о смрти издата од стране лекара
- Извод из матичне књиге рођених  за умрло лице
- Извод из матичне књиге венчаних за умрло лице
- За лица која су удовци: извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
- Уверење о држављанству за умрло лице
- Копија личне карте покојника
- По потреби и друга документација
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Републичка административна такса: 740 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 53-015

Место предаје документације: Писарница, Услужни центар

Место решавања предмета: II међуспрат, соба 32

Радно време са странкама: радним даном 07.30-13.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 128, 129

Радно време Услужног центра: 07.30-18.00